Free UK delivery. Jewellery is handmade to order - please see delivery details below.
Free UK delivery. Jewellery is handmade to order - please see delivery details below.
Cart 0
*Newydd* Mwclis Cymraeg Blodau / *New* Welsh Flower Necklace

*Newydd* Mwclis Cymraeg Blodau / *New* Welsh Flower Necklace

Regular price £42.00 £0.00

Mwclis Cymraeg porslen wedi'i peintio â llaw efo chain arian 18 modfedd. Mae pob un efo dyluniad gwahanol felly maen nhw i gyd yn unigryw. Yn dod mewn bocs bach anrheg. Plis dewiswch gair o'r menu neu gysylltwch ar gyfer geiriau eraill neu enwau. Y rhai mawr yn y llun ydy rhain.

A hand painted porcelain Welsh necklace with an 18" sterling silver chain. Each one has a different design so they are all unique. Comes in a mini gift box. Please choose a word from the menu or use the contact page for words not listed or for a personalised necklace. These are the large pendants in the image.

Translations:

mam - mum, nain - gran (north wales), chwaer - sister, anti - aunty, seren - star, cariad - love, ffrind - friend, merch - daughter, am byth - for ever, caru ti - love you, cymraes - welsh girl/woman, mamgu - gran (south wales), werth y byd - you mean the world, nain orau - best gran, mam orau - best mum, un o fil - one in a thousand, calon lân - pure heart, nith - niece, wyres - granddaughter, gobaith - hope

 


More from this collection